O FESTIVALU

Festival Rockové Školy se poprvé konal v roce 2013 a navazoval na několikaletou tradici letních nocí se zábavovou kapelou Pokrock.
Festival Rockové Školy podporuje Nadační fond dětské onkologie Krtek.

HISTORIE

Na festivalu Rockové Školy již vystoupilo několik významných interpetů. Mezi nejznámější patří Blue Effect, Kamil Střihavka&Leaders!, Progres 2, UDG, Dark Gamballe, Zoči Voči, Forrest Jump a řada dalších.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

Připravte se na kvalitní rockovou muziku v podání českých rockových legend a přátelskou atmosféru. A kdo zahraje na V.ročníku Rockových Škol?


ÚČINKUJÍCÍ

Na V.ročníku Rockových Škol 20.7.2019 vystoupí:


Mňága a Žďorp

Turbo

Miloš Dodo Doležal

Roman Dragoun
& His Angels

Forrest Jump

Alband

Záviš

?


VSTUPENKY

Předprodej vstupenek zahájen !
II. vlna - předprodej za pouhých 260 Kč do 31.3.2018


Předprodej akce

Vstupenky je možné zakoupit rovněž na těchto místech:


Dům Pánů z Lipé - Student Agency, Nám. Svobody 86/17, Brno
Indies, Poštovská 70/2, Brno
Informační centrum To Je Brno, Panenská 712/1, Brno
KD Rubín, Makovského náměstí 3166/3, Brno


Všeobecné podmínky festivalu

Aby festival proběhl bez zbytečných komplikací a ke spokojenosti všech návštěvníků i vystupujících kapel, zavazuje se každý návštěvník vstupem na festival dodržovat následující návštěvní řád:

Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s tímto řádem.

Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby.

Oprávnění k pohybu po areálu je pouze s platným kontrolním páskem na zápěstí. Tento pásek je nepřenosný z jedné osoby na jinou.

Zákaz užívání alkoholu a cigaret osobám mladším 18ti let. Za zákaz prodeje tohoto zboží osobám mladším 18ti let odpovídá předmětný prodejce.

Zákaz vnášení nápojů do areálu. Výjimku tvoří nápoj v PET lahvi o maximálním objemu 2 litry na osobu.

Zákaz vnášení zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně atp.

Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole.

Zákaz vstupu do areálu se zvířaty.

Zákaz rozdělávání ohně.

Zákaz vjezdu do areálu jakýchkoliv vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.

Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví návštěvníků způsobené nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.

Zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.

Návštěvníci porušující provozní řád budou vykázáni z areálu bez nároku na vrácení vstupného.

Na festivalu budou základní zdravotnické pomůcky u vstupu. V případě většího úrazu, či úrazu mimo areál volejte 155 či 112.

Pořádková služba je k dispozici k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. O bezpečnost mimo areál se stará městská policie města Bučovice a Policie ČR.

Kompetence a povinnosti pořádkové služby: kontrola vstupenek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol; namátková osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení výše uvedených nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost.

Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

Uhrazené vstupné se nevrací.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit či předčasně ukončit festival v důsledku nepříznivého počasí za účelem ochránění zdraví účastníků festivalu a techniky.

Návštěvník souhlasí se zveřejněním fotografií, na kterých byl v rámci festivalu zachycen. Také souhlasí s jejich dalším užitím v rámci propagace festivalu.

Návštěvníci nerespektující návštěvní řád, budou z areálu vykázáni.


PARTNEŘI FESTIVALU 2018
SPOLUPRACUJEMEPODPORUJEME


MAPA

ADRESA FESTIVALU: U Škol, 685 01 Bučovice (parkoviště před krytým bazénem mezi základními školami ZŠ 710 a ZŠ 711)