O FESTIVALU

Festival Rockové Školy se poprvé konal v roce 2013 a navazoval na několikaletou tradici letních nocí s místní zábavovou kapelou Pokrock. IV.ročník Rockových Školy se uskuteční po tříleté pauze a přinese spoustu rockové muziky.

HISTORIE

Na festivalu Rockové Školy již vystoupilo několik významných interpetů. Mezi nejznámější patří Blue Effect, UDG, Dark Gamballe, Imodium, Gate Crasher, Zoči Voči, Forrest Jump a řada dalších. Videosestřih ze III.ročníku Rockových Škol zde.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

Připravte se na kvalitní rockovou muziku v podání českých rockových legend a přátelskou atmosféru. Více informací najde v sekci "Účinkující"

ÚČINKUJÍCÍ

Na IV.ročníku Rockových Škol 21.7.2018 vystoupí tito interpreti:


16:30 - otevření areálu

17:00 - MORAVA

18:30 - FORREST JUMP

20:00 - DARK GAMBALLE

21:30 - KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS!

23:00 - PROGRES 2

00:30 - POKROCK

03:00 - ukončení akce

Kamil Střihavka & Leaders!

Progres 2

Dark Gamballe

Forrest Jump

Morava

Pokrock

VSTUPENKY

Cena vstupenky v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč

Vstupenky v předprodeji (online do 13.7.2018, v kamenných prodejnách do 12.7.2018) je možné zakoupit na těchto místech:

BUČOVICE - Knihkupectví Anna Horáková, Nám. Svobody 181

BRNO - Indies - Poštovská 70/2

BRNO - TIC Brno - Panenská 1

BRNO - KD Rubín - Makovského nám. 3

Koupit vstupenku online:

Předprodej akce

Všeobecné podmínky festivalu

Aby festival proběhl bez zbytečných komplikací a ke spokojenosti všech návštěvníků i vystupujících kapel, zavazuje se každý návštěvník vstupem na festival dodržovat následující návštěvní řád:

Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s tímto řádem.

Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby.

Oprávnění k pohybu po areálu je pouze s platným kontrolním páskem na zápěstí. Tento pásek je nepřenosný z jedné osoby na jinou.

Zákaz užívání alkoholu a cigaret osobám mladším 18ti let. Za zákaz prodeje tohoto zboží osobám mladším 18ti let odpovídá předmětný prodejce.

Zákaz vnášení nápojů do areálu. Výjimku tvoří nápoj v PET lahvi o maximálním objemu 2 litry na osobu.

Zákaz vnášení zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně atp.

Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole.

Zákaz vstupu do areálu se zvířaty.

Zákaz rozdělávání ohně.

Zákaz vjezdu do areálu jakýchkoliv vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.

Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví návštěvníků způsobené nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.

Zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.

Návštěvníci porušující provozní řád budou vykázáni z areálu bez nároku na vrácení vstupného.

Na festivalu budou základní zdravotnické pomůcky u vstupu. V případě většího úrazu, či úrazu mimo areál volejte 155 či 112.

Pořádková služba je k dispozici k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. O bezpečnost mimo areál se stará městská policie města Bučovice a Policie ČR.

Kompetence a povinnosti pořádkové služby: kontrola vstupenek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol; namátková osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení výše uvedených nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost.

Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

Uhrazené vstupné se nevrací.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit či předčasně ukončit festival v důsledku nepříznivého počasí za účelem ochránění zdraví účastníků festivalu a techniky.

Návštěvník souhlasí se zveřejněním fotografií, na kterých byl v rámci festivalu zachycen. Také souhlasí s jejich dalším užitím v rámci propagace festivalu.

Návštěvníci nerespektující návštěvní řád, budou z areálu vykázáni.


PARTNEŘI FESTIVALU


SPOLUPRACUJEME

PODPORUJEME


MAPA

ADRESA FESTIVALU: U Škol, 685 01 Bučovice (parkoviště před krytým bazénem mezi základními školami ZŠ 710 a ZŠ 711)